----- 🚗 AKCE 🚗------ DOPRAVA jen za 29Kč

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1) PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE NA FACEBOOKOVÉ STRÁNCE ISSORIA.cz

1. STATUT SOUTĚŽE
Statut upravuje podmínky účasti na soutěžích zveřejněných na facebookové stránce https://www.facebook.com/Issoria.cz, způsob a postup při provádění činností potřebných k jejich realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

Organizátor soutěže (dále jen "Organizátor")
Obchodní jméno: PARFEMPLUS, s.r.o.
Adresa: Kuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36768359, DIČ: 2022364135, IČ DPH: SK2022364135

Společnost zapsaná v OR Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č.: 12972/S.2.

2. Trvání soutěže
Trvání soutěže je definováno a oznámeno v každém soutěžním příspěvku na sociální síti Facebook.

3. Podmínky účasti v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která je starší 18 let. Do soutěže se uživatel zapojí podle pravidel, která budou stanovena v souttěžním příspěvku. Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (pokud není v soutsoutěžním příspěvku výslovně uvedeno jinak). Obvykle přidáním pouze jednoho komentáře nebo nahráním jedné fotografie. Do slosování bude zařazen každý Účastník soutěže, který v době trvání soutěže splní podmínky uvedené v soutěžním příspěvku.

4. Výhra
Předmět výhry je uveden v soutěžním příspěvku. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Facebooku. Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. Předání výhry zajistí Organizátor prostřednictvím Zásilkovny nebo kurýrní společnosti, pokud se s výhercem nedohodne jinak. Výhru nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než stanovené Pořadatelem soutěže. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

5. Určení vítěze a oznámení výhry
Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na Facebookové stránce Issoria.cz. Vítěz bude přímo kontaktován Organizátorem písemně osobní zprávou na Facebooku. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dní a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor si vyhrazuje právo provést nové losování s účelem postoupení výhry dalšímu výherci.

6. Ochrana osobních údajů
Účastníci přihlášením do soutěže dávají Organizátorovi svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno na stránce https://www.issoria.cz/ochrana-osobnych-udaju/. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat oznámením, doručeným formou elektronické pošty na adresu info@issoria.cz.  

7. Závěrečná ustanovení
Každý soutěžící svou účastí na soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost META nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti na soutěži společnosti META takové závazky ani nevznikají. Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění pravidel soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto statutu a/nebo podmínek soutěže po jejím prohlášení.

V Banskej Bystrici, dňa 20.06.2023

PARFEMPLUS, s.r.o

 


 

2) PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE NA INSTAGRAMOVÉM PROFILE issoria.cz

1. STATUT SOUTĚŽE
Statut upravuje podmínky účasti na soutěžích uveřejněných na Instagramovém profilu issoria.cz - https://www.instagram.com/issoria.cz/ , způsob a postup při vykonávání činností potřebných k jejich realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

Organizátor soutěže (dále jen „Organizátor“)
Obchodní jméno: PARFEMPLUS, s.r.o.

Adresa: Kuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36768359, DIČ: 2022364135, DIČ: SK2022364135

Společnost zapsaná v OR Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č.: 12972/S

2. Trvání soutěže
Trvání soutěže je definováno a oznámeno v každém soutěžním příspěvku na Instagramovém profilu issoria.cz.

3. Podmínky účasti v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která má věk nad 18 let. Do soutěže se uživatel zapojí podle pravidel, která budou stanovena v soutěžním příspěvku. Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (není-li to výslovně uvedeno v soutěžním příspěvku jinak). Obvykle přidáním pouze jednoho komentáře nebo nahráním jedné fotografie. Do slosování bude zařazen každý účastník soutěže, který v době trvání soutěže splní podmínky uvedené v soutěžním příspěvku.

4. Výhra
Předmět výhry je uveden v soutěžním příspěvku. O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Instagramu. Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. Předání výhry zajistí pořadatel soutěže prostřednictvím Zásilkovny nebo kurýrní společnosti, pokud se s výhercem nedohodne jinak. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Organizátorem soutěže. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

5. Určení vítěze a oznámení výhry
Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na Instagramovém profilu issoria.cz. Vítěz bude přímo kontaktován Organizátorem písemně osobní zprávou na Instagramu. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor si vyhrazuje právo provést nové losování za účelem postoupení výhry dalšímu výherci.

6. Ochrana osobních údajů
Účastníci přihlášením do soutěže dávají Organizátorovi svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno na stránce https://www.issoria.cz/ochrana-osobnych-udaju/. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat oznámením, doručeným formou elektronické pošty na adresu info@issoria.cz

7. Úprava a změna pravidel soutěže
Pravidla soutěže jsou uveřejněna v popisu kpostu sinformaci okonání soutěže na sociální síti Instagram na profilu issoria.cz. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před i během trvání soutěže změnit nebo upravit tato pravidla soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Změnu nebo úpravu pravidel se organizátor zavazuje zveřejnit stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže. V případě rozporu mezi těmito pravidly soutěže a pravidly uvedenými v propagačních materiálech k soutěži, platí znění těchto pravidel soutěže.

8. Závěrečná ustanovení
Každý soutěžící účastí v soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost META nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti v soutěži společnosti META takové závazky ani nevznikají. Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Instagramem. V případě jakýchkoli pochybností o splnění pravidel soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor, který si současně vyhrazuje právo na změnu tohoto Statutu a/nebo podmínek soutěže po jejím vyhlášení.

V Banské Bystrici, dne 20.06.2023

PARFEMPLUS, s.r.o.