----- 🚗 AKCE 🚗------ DOPRAVA jen za 29Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUKA, REKLAMACE, VRÁCENÍ nebo VÝMĚNA ZBOŽÍ – Ve zkratce

Formulář si můžete stáhnout ZDE: Formulář.pdf


1) Vrácení zboží:

 • Ve smyslu § 12 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon c. 108/2000 Z.z.) můžete zboží zakoupené v našem internetovém obchodě vrátit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
 • Podmínky pro vrácení zboží: 
 • Zboží třeba poslat řádně zabaleno / aby se co nejméně poškodil / jako doporučený dopis, případně balíček.
 • UPOZORNĚNÍ: 50 ml parfém nelze vrátit otevřený a zkoušený. V případě nesplnění této podmínky si vyhrazujeme právo snížit vrácenou částku za parfém v částce 140 Kč.
 • Formulář pro podání žádosti o vrácení si můžete stáhnout a vytisknout.
 • Zboží vrácené formou dobírky nebude akceptováno.

2) Výměna zboží:

 • Pokud zákazník žádá výměnu protože není spokojen s vlastním výběrem parfému, je nutné ho zaslat do 14 dnů na fakturační adresu se žádostí o výměnu parfému.

Zásilku je třeba zaslat k reklamaci poštou na adresu:

PARFEMPLUS, s.r.o.
Zvolenská Cesta 179,
Banská Bystrica 974 05
Slovenská Republika

3) Reklamace přes ZÁSILKOVNU ZDARMA:

 • reklamované zboží jednoduše zanesete do nejbližší pobočky Zásilkovny
 • pobočky naleznete zde
 • UPOZORNĚNÍ: před tím než zboží odnesete, třeba ho zabalit a vypsat reklamaci - v packete Vám štítek nalepí na balík

Kdy můžu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?

Každé zboží zakoupené v našem eshopu můžete vrátit nebo vyměnit bez udání důvodu. Výjimkou je zboží :

a) vzorky 2ml - vzorky jsou prodávány za minimální cenu a jsou ideální pro vyzkoušení vůně

b) které nelze vrátit z hygienických důvodů (např. otevřené kosmetické a jiné výrobky, které přicházejí do přímého styku s pokožkou)

c) použíté flakony na parfémy


KOMPLETNÍ REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151a a násl. Občanského zákoníku.
 3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže (avšak ne na dobírku) nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
  1. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
  2. při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
  3. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
 12. Nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.
 13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 14. Kontakt PARFEMPLUS, s.r.o.. Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica 974 05 info@issoria.cz